Facebook Twitter Google+

EDUCAR PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL

La ciutadania global és un corrent social que impulsa un nou model de ciutadania compromesa activament en la consecució d’un món més equitatiu i sostenible.

Des d’aquesta perspectiva, l’educació per a la ciutadania global aposta pel respecte i la valoració de la diversitat, per la defensa del medi ambient, pel consum responsable i pel respecte als drets humans individuals i socials.

La temàtica treballada en cada edició de Connectant mons és el fil conductor amb el qual es pretén formar en una ciutadania global, entenent que els ciutadans i les ciutadanes globals es caracteritzen per:

  • Ser conscients de la gran amplitud i dels reptes del món actual,
  • Reconèixer-se a si mateixos i als altres com a subjectes amb dignitat, amb obligacions per complir i drets que poden exigir-se, i amb poder per aconseguir canvis,
  • Responsabilitzar-se per les seves actuacions, i indignar-se davant les injustícies i davant qualsevol vulneració dels drets humans,
  • Respectar i valorar l’equitat de gènere, la diversitat i les múltiples pertinences identitàries de les persones i dels pobles com a font d’enriquiment humà,
  • Interessar-se per conèixer, analitzar críticament i difondre el funcionament del món pel que fa als aspectes econòmic, polític, social, cultural, tecnològic i ambiental,
  • Participar i comprometre’s amb la comunitat en els diversos àmbits, des dels locals fins als més globals, per tal de respondre als reptes i assolir un món més equitatiu i sostenible,
  • Contribuir a crear una ciutadania activa, que combat la desigualtat a través de la cerca de la redistribució del poder, de les oportunitats i dels recursos.

Per saber-ne més: Oxfam Intermón


Descarregat aquest TRÍPTIC
amb més propostes per educar
per a una ciutadania global.


Oxfam Intermón participa en el Moviment per l'educació transformadora i la ciutadania global. Pots conèixer les nostres activitats i propostes a la web:

www.educaciontransformadoraglobal.org