Facebook Twitter Google+

Condicions d’Ús

Termes i condicions del Lloc Connectant mons:

http://www.conectandomundos.org/es/ i els seus canals relacionats (el “Lloc Connectant mons” o el “Lloc”).

En utilitzar el Lloc Connectant mons l’Usuari accepta estar subjecte als termes i condicions establerts tot seguit. Si no vol estar subjecte a aquests termes i condicions, no ha d’usar el Lloc Connectant mons.

Aquests Termes i Condicions poden modificar-se de tant en tant, per la qual cosa l’Usuari els ha de comprovar regularment. L’ús del Lloc Connectant mons equivaldrà a l’acceptació dels termes existents en aquell moment.

0. Definicions

“Usuari” significa tant qualsevol persona que entri al Lloc Connectant mons, com qualsevol centre educatiu registrat a la plataforma, incloent-hi professorat i alumnes quan utilitzin les eines en les quals se sol·licita estar registrat. “Usuaris” significa els usuaris del Lloc col·lectivament i/o individualment segons admeti el context.

http://www.conectandomundos.org/es/ (en endavant “Oxfam”). “La nostra” s’interpretarà en conseqüència.

El “Lloc Connectant mons” tindrà el significat que s’ha indicat anteriorment, incloent-hi qualsevol de les seves plataformes, canals o eines descrites en la Condició número 1, indistintament de la seva visualització.

“Informació de l’Usuari” significa qualsevol tipus de dades personals proporcionades per un Usuari a Nosaltres a través del Lloc Connectant mons.

“Lloc web” significa un lloc a la World Wide Web.

1. Sobre el Lloc Connectant mons

El Lloc Connectant mons és una plataforma digital d’internet, multilingüe i d’àmbit global. Mitjançant la plataforma es vehicula una proposta educativa telemàtica que combina l’activitat a l’aula i el treball en xarxa entre alumnat de 3 a 17 anys de diferents realitats culturals, econòmiques i socials, i en la qual interaccionen centres de tot el món treballant de manera cooperativa i organitzats en equips de treball de la mateixa franja d’edat.

La plataforma disposa d’una àrea restringida per a Usuaris registrats amb accés mitjançant nom d’usuari i contrasenya, i que consta de canals com un xat o mur de publicacions, un blog o eines que permeten compartir text, imatges, vídeo, o fer trucades o teleconferències via Skype. Així mateix, la Plataforma també disposa d’una àrea general no restringida accessible per a qualsevol Usuari d’internet.

2. Ús acceptable

L’Usuari accepta que qualsevol ús del Lloc Connectant mons es farà d’acord amb les condicions següents:

2.1 Els Usuaris no publicaran ni transmetran per mitjà del Lloc cap contingut o material difamatori, amenaçant, obscè, nociu, pornogràfic o il·legal que violi o infringeixi de cap manera els nostres drets o els d’altres (inclosos els drets de propietat intel·lectual, confidencialitat o drets de privacitat) o que puguin ser inapropiats. Els Usuaris no han d’expressar opinions que siguin grolleres, sexistes, racistes, no provades, infundades o ofensives. Els Usuaris hauran de tractar els altres Usuaris de manera respectuosa.

2.2 Els Usuaris no han de carregar, publicar ni transmetre de qualsevol altra manera cap contingut que inclogui qualsevol dels continguts següents, que es consideraran inapropiats:

A) Qualsevol informació de l’Usuari o de terceres persones, com ara nom complet, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, més enllà d’aquelles que li requereixi el Lloc per al desenvolupament de l’activitat;

B) Spam, anuncis per a altres llocs web i serveis, o altres sol·licituds comercials. Cartes en cadena, esquemes piramidals, enquestes comercials o sobre temes no relacionats amb les activitats del Lloc o peticions de qualsevol tipus;

C) Inundar qualsevol de les eines del Lloc amb publicacions excessives, sense sentit o no relacionades amb els objectius i les matèries del Lloc;

D) Els debats o discussions no relacionats amb els objectius i les matèries del Lloc, repetitius o que promoguin productes o serveis;

E) Queixes repetides o contínues sobre les polítiques i els criteris de Connectant mons o dels seus impulsors;

F) Discussions sobre les accions dels administradors i moderadors. Si l’Usuari vol comentar una acció de l’administrador o moderador, li ha d’enviar un missatge privat;

G) Publicar o transmetre qualsevol informació o software que contingui un virus, cuc, troià o un altre component nociu;

H) Publicar enllaços que dirigeixin els altres Usuaris a qualsevol informació o contingut que, si es publiqués al Lloc, constituiria una violació d’aquestes Condicions d’Ús o que puguin contenir material ofensiu o il·legal. Connectant mons no és responsable del contingut dels llocs web de tercers ni de l’ús dels Usuaris dels enllaços d’hipertext publicats al fòrum a risc propi.

I) Atacs, “flaming”, respostes irades o missatges d’odi envers altres Usuaris o tercers que incitin o perpetuïn discussions o conflictes; crear Comptes d’Usuari amb l’objectiu d’atacar altres Usuaris o tercers; suplantar altres persones o falsament representar la seva identitat; publicacions fetes amb àlies per tal de denigrar altres persones; missatges que violin la privacitat de qualsevol altre Usuari o tercer, incloent-hi nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic o qualsevol altra informació d’identificació.

J) Publicacions que infringeixin la llei, animin o donin suport a la infracció de la llei, incloent-hi la difamació, el desacatament al tribunal i l’incompliment dels drets d’autor.

K) Assessoraments de qualsevol tipus que puguin resultar en incompliments legals o d’aquestes Condicions d’Ús o derivar en danys personals o materials.

2.3 L’Usuari es compromet a no evadir les prohibicions o suspensions ni a ignorar les instruccions dels moderadors o administradors.

2.4 L’Usuari accepta no utilitzar el Lloc (o una part) per:

A) Sol·licitar informació personal d’altres Usuaris o de tercers, incloent-hi adreces de correu electrònic, informació de contacte, contrasenyes o altra informació d’identificació personal.

B) Sol·licitar la participació d’altres Usuaris o de tercers en activitats fora d’aquest Lloc no relacionades amb les activitats i objectius del Lloc;

C) Proporcionar informació falsa o enganyosa sobre un mateix o sobre el centre educatiu al qual pertany.

2.5 Ens reservem el dret de gestionar qualsevol publicació per proporcionar una presentació ordenada de la informació. Per administrar eficaçment el Lloc, Oxfam pot designar empleats o altres per actuar com a moderadors i administradors del Lloc (“Moderadors”). Aquests Moderadors són els únics representants d’Oxfam que estan autoritzats a gestionar qualsevol pàgina, eina o canal del Lloc Connectant mons. Qualsevol autoritzat d’Oxfam es distingirà pel rang de “Moderador” i pel logotip oficial de Connectant mons o d’Oxfam com a Avatar.

2.6 L’Usuari es compromet a no publicar ni a posar a disposició d’una altra manera al Lloc qualsevol material del qual no sigui el titular sense el permís exprés del propietari del material.

2.7 L’Usuari no copiarà, descarregarà, reproduirà, reeditarà, emmarcarà o transmetrà de cap manera cap material al Lloc amb finalitats comercials o que no estiguin relacionats amb els objectius i les activitats del Lloc.

2.8 Els Usuaris no podran accedir al Lloc amb el propòsit d’extreure o obtenir material per utilitzar-lo en un lloc web o una aplicació de tercers.

2.9 L’Usuari no farà res que afecti l’operativitat o la seguretat del Lloc Connectant mons o pugui causar inconvenients, ofenses o interrupcions injustificades al personal d’Oxfam.

3. Llocs web de tercers

3.1 L’Usuari reconeix i accepta que no som responsables de la disponibilitat de cap lloc web o material de tercers a través del Lloc Connectant mons.

4. Propietat intel·lectual

4.1 Tots els materials i continguts del Lloc Connectant mons, així com marques o denominacions i els seus drets de propietat intel·lectual associats, romandran sota la titularitat d’Oxfam. Qualsevol Usuari pot accedir a qualsevol material elaborat per llegir-lo, baixar-lo, guardar-lo, imprimir-lo, utilitzar-lo, reutilitzar-lo, i fins i tot fer-ne obres derivades sempre que aquests usos no persegueixin una fi comercial i respectant els drets morals d’autor, és a dir, esmentant Oxfam com autor o font de la informació.

4.2 En el cas que l’Usuari s’adoni de qualsevol distribució o explotació comercial dels materials del Lloc, es compromet a notificar-ho immediatament a Oxfam.

4.3 Mitjançant la publicació de materials al Lloc Connectant mons, l’Usuari igualment ens atorga la facultat d’utilitzar de qualsevol manera, gratuïtament i en qualsevol àmbit geogràfic qualsevol material publicat al Lloc Connectant mons (llicència mundial irrevocable, perpètua i lliure de regalies per fer servir els materials tant al Lloc web de Connectant mons com de qualsevol altra manera). Aquesta llicència s’estén a copiar, distribuir, difondre i d’altra manera transmetre, i adaptar i editar els materials.

5. Responsabilitat i informació proporcionada al Lloc web de Connectant mons

5.1 Els materials que es publiquen mitjançant qualsevol eina o canal del Lloc són d’autoria dels Usuaris. No som responsables d’aquests continguts ni hi donem suport ni els rebutgem. Ens reservem el dret de monitoritzar les contribucions fetes i fins i tot de respondre o comentar les comunicacions fetes pels Usuaris, així com d’eliminar qualsevol contingut o material. Cap decisió d’eliminar un material en particular no implica una manifestació de rebuig o de suport al material, ni rebuig o suport a opinions antagòniques.

5.2 No ens fem responsables del contingut, l’exactitud, la puntualitat o la fiabilitat de qualsevol informació o declaració contingudes al Lloc, o declaracions, consells i/o opinions expressats pels Usuaris en qualsevol eina o canal del Lloc. Els Usuaris que tinguin alguna reclamació en relació amb la Publicació d’un altre Usuari accepten fer aquesta reclamació només contra aquest Usuari i no contra Nosaltres.

5.3 Ens esforçarem a proporcionar al Lloc Connectant mons una atenció raonable. No serem responsables de la qualitat, l’exactitud o la idoneïtat per a qualsevol propòsit particular del Lloc, i no prometem que el material o el contingut del Lloc s’executi sense interrupció o sense errors, lliure de virus o que sigui compatible amb el seu equip o amb un altre software.

5.4 Excepte segons el que requereix la llei, no serem responsables de qualsevol pèrdua o dany que l’Usuari o qualsevol tercer pugui patir com a resultat de l’ús o en connexió amb l’ús del Lloc Connectant mons.

6. Seguretat

Donem el nostre compromís continu d’assegurar per mitjà de la nostra política de seguretat que l’Usuari pot fer servir el lloc web Connectant mons amb confiança. En utilitzar el Lloc Connectant mons, incloent-hi qualsevol dels seus canals o eines, l’Usuari sempre ha de prendre les precaucions següents:

6.1 Mantenir la identitat privada. No divulgar el nom complet, l’adreça postal, el número de telèfon, l’adreça de correu electrònic personal, o qualsevol altra informació (que no sigui la sol·licitada específicament per Nosaltres);

6.2 No reunir-se mai amb algú a qui s’ha conegut a través del Lloc.

6.3 No respondre cap missatge que sigui hostil, groller o inapropiat, o que d’alguna manera el faci sentir incòmode.

7. Indemnització

L’Usuari accepta mantenir indemne Oxfam i/o qualsevol dels nostres afiliats, directors o empleats davant totes les reclamacions, responsabilitats, danys, costos i despeses, incloent-hi honoraris legals que sorgeixin de qualsevol incompliment d’aquests termes i condicions per part seva o qualsevol altra responsabilitat derivada de l’ús incorrecte del Lloc.

8. Compte d’Usuari

Aquesta secció aplica als Usuaris registrats al Lloc.

8.1 Per participar en certes parts del Lloc Connectant mons, els centres educatius participants s’hauran de registrar mitjançant nom d’usuari i contrasenya. Els centres educatius podran registrar tants Comptes d’Usuari com classes participin al Lloc. No es permeten Comptes d’Usuari unipersonals o que no corresponguin a centres educatius. Ens reservem el dret de verificar de qualsevol manera i d’eliminar qualsevol compte que no es correspongui amb el que s’especifica més amunt.

8.2 Els centres educatius són els responsables del bon ús del Compte d’Usuari per part del seu personal docent i el seu alumnat.

8.3 Igualment, els centres educatius són els responsables de la seguretat i de l’ús correcte del nom d’usuari i la contrasenya i no els han de revelar a tercers. Cada Usuari registrat té la responsabilitat de canviar la seva contrasenya immediatament si creu que ha estat compromesa. També és aconsellable canviar la contrasenya amb freqüència, fins i tot si no es considera en risc.

8.4 Podem suspendre o cancel·lar el registre del compte al Lloc Connectant mons de qualsevol Usuari si es violen aquestes Condicions d’Ús.

8.5 Si el Compte d’Usuari al Lloc Connectant mons no es fa servir durant un període d’un any o més, podem eliminar-lo dels nostres sistemes sense avís previ. Si l’Usuari vol accedir a un compte de Connectant mons en el futur, haurà de tornar a registrar les seves dades i crear un nom d’usuari i una contrasenya nous.

9. Terminació

Ens reservem el dret de posar fi immediatament a l’ús del Lloc de l’Usuari que incompleixi o tinguem motius raonables per creure que està incomplint aquestes condicions o d’una altra manera emprendre una conducta que determinem com inacceptable a la nostra única discreció.

10. Comentaris

info@conectandomundos.org al Lloc Connectant mons.

11. General

11.1. Si qualsevol tribunal o regulador decideix que qualsevol disposició d’aquestes Condicions és invàlida o inexigible, aquestes disposicions seran separades i eliminades i la resta de Condicions continuaran tenint plena eficàcia.

11.2 Aquests termes i condicions s’apliquen entre Nosaltres i els Usuaris. Cap altra persona no té dret a beneficis sota aquestes Condicions.