Facebook Twitter Google+

CONECTANDO MUNDOS 2019-2020.
Get in the loop: per un futur en equilibri

El repte de la humanitat per al segle XXI consisteix a erradicar la pobresa i assolir la prosperitat per a tothom amb els recursos naturals del planeta, que són limitats.

Les profundes desigualtats en matèria d’ingressos, gènere i poder fan que milions d’éssers humans visquin en la pobresa i l’exclusió, i discriminats econòmicament i socialment. Gairebé 900 milions de persones passen fam; 1.400 milions viuen amb menys d’1,25 dòlars al dia, i 2.700 milions no disposen d’instal•lacions per cuinar en condicions higièniques.

Assolir un desenvolupament sostenible significa garantir que totes les persones tinguin els recursos que necessiten –aliments, aigua, atenció sanitària i energia– per tal que els seus drets humans siguin efectius. També significa garantir que el consum de recursos naturals no provoqui tensions en els processos vitals del sistema terrestre –generant el canvi climàtic o la pèrdua de biodiversitat, per exemple– fins al punt que la Terra surti del seu període estable, conegut com holocè, que ha estat tan beneficiós per a la humanitat al llarg dels darrers 10.000 anys.

Aconseguir que visquem en aquest espai segur i just per a la humanitat és un repte complex, atès que els límits socials (com la fam, la desigualtat o la manca de salut) i els límits planetaris mediambientals (com el canvi climàtic o la pèrdua de diversitat) són interdependents. La tensió ambiental pot agreujar la pobresa i viceversa. Per això, necessitem unes polítiques ben dissenyades i uns nous hàbits de consum i de producció per assolir un desenvolupament sostenible i inclusiu.

+ info


En aquesta edició de Connectant mons ens plantegem els objectius següents:

  1. Repensar críticament el concepte de creixement i desenvolupament d’acord amb els principis de sostenibilitat ambiental i justícia social.
  2. Conèixer i analitzar les causes i les conseqüències del model de producció i consum actual per comprendre’n els efectes insostenibles sobre la vida de les persones i del planeta.
  3. Plantejar models alternatius de desenvolupament econòmic més respectuosos amb la vida de les persones i del planeta a partir del coneixement de propostes alternatives ja existents.
  4. Fomentar accions i conductes transformadores, individuals i col•lectives, que impliquin la generació de noves propostes per a un desenvolupament social i econòmic més just i sostenible.