Facebook Twitter Google+

QUÈ ÉS CONNECTANT MONS?

Connectant mons és una proposta educativa telemàtica que combina l’activitat a l’aula i el treball en xarxa entre alumnat de 6 a 17 anys de diferents realitats culturals, econòmiques i socials, en la qual participen centres de tot el món.

Es treballa a través d’una plataforma telemàtica multilingüe en 8 llengües (italià, castellà, portuguès, anglès, francès, gallec, català i èuscar), en la qual s’interacciona i es treballa de manera cooperativa, organitzats en equips de treball de la mateixa franja d’edat.

Cada any treballem una temàtica concreta relacionada amb l’educació per a una ciutadania global, com ara els drets laborals, el canvi climàtic o la pobresa, amb propostes didàctiques adequades a l’edat.


Els objectius generals de Connectant mons són:

  • Afavorir el diàleg intercultural entre nois i noies d’entorns socials i geogràfics diferents.
  • Facilitar un espai de treball cooperatiu efectiu a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que possibiliti el coneixement mutu, permeti compartir realitats diverses i descobrir problemes comuns, basant-se en el lema "pensa globalment, actua localment".
  • A partir de la reflexió sobre l’entorn proper i el coneixement sobre la realitat de la resta dels i les participants, prendre consciència sobre les causes que provoquen que una majoria de la població mundial no pugui satisfer les necessitats bàsiques i no tingui oportunitats i drets, i elaborar conjuntament una proposta-compromís per canviar aquesta realitat.

Qui pot participar-hi?

Educadors i educadores de tot el planeta poden inscriure el seu grup-classe per participar en aquesta experiència.


Quant temps hauré de dedicar-hi?

L’activitat té 3 grans fases:

  1. Durant les 3 setmanes prèvies a l’activitat, s’obre un mòdul telemàtic per al professorat que serveix per preparar l’activitat. A aquesta fase pots dedicar-hi el temps que consideris necessari.
  2. L’activitat amb l’alumnat dura 12 setmanes i està plantejada per dedicar-hi un mínim d’1 hora setmanal. Al llarg d’aquestes setmanes, cada grup accedeix a la plataforma online de Connectant mons, per mitjà de la qual es va seguint l’evolució de l’activitat. Hi ha un primer treball amb el grup-classe, a l’aula, i un segon treball, a través d’Internet, amb les altres classes del teu equip de treball.
  3. Per acabar, a Espanya alguns alumnes de secundària i/o de primària participen en trobades presencials d’1 o 2 dies, per posar en comú les seves reflexions i propostes.

Mira el calendari d’enguany!

Què he de fer per participar-hi?

Pots inscriure la teva classe, de manera totalment gratuïta, a través d'aquest web.