Facebook Twitter Google+

EDUCAR PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL

A cidadanía global é unha corrente social que impulsa un novo modelo de cidadanía comprometida activamente na consecución dun mundo máis equitativo e sustentábel.

Desta perspectiva, a educación para a cidadanía global aposta no respecto e na valorización da diversidade, a defensa do medio ambiente, o consumo responsábel e o respecto polos dereitos humanos individuais e sociais.

A temática traballada en cada edición de Conectando mundos é o fío condutor con que se pretende formar nunha cidadanía global, entendendo que os cidadáns e as cidadás globais se caracterizan por:

  • Ser conscientes da grande amplitude e dos desafíos do mundo actual,
  • Recoñecerse a si mesmos e aos demais como suxeitos con dignidade, con obrigacións que cumprir e dereitos que se poden esixir, e con poder para conseguir mudanzas,,
  • Responsabilizarse polas súas actuacións, indignarse perante as inxustizas e fronte a calquera vulneración dos Dereitos Humanos,
  • Respectar e valorizar a equidade de xénero, a diversidade e as múltiplas pertenzas identitarias das persoas e dos pobos como fonte de enriquecemento humano,
  • Interesarse por coñecer, analizar criticamente e difundir o funcionamento do mundo no económico, político, social, cultural, tecnolóxico e ambiental,
  • Participar e comprometerse coa comunidade nos diversos ámbitos, desde os locais aos máis globais, co fin de responder aos desafíos e atinxir un mundo máis equitativo e sustentábel,
  • Contribuír para crear unha cidadanía activa, que combate a desigualdade a través da procura da redistribución do poder, das oportunidades e dos recursos.

Para saber máis: Oxfam Intermón


Descárga este TRÍPTICO con
máis propostas para educar
para unha cidadanía global


Oxfam Intermon participa en el Movimiento por la educación transformadora y la ciudadania global. Puedes conocer nuestras actividades y propuestas en la web:

www.educaciontransformadoraglobal.org