Facebook Twitter Google+

Formulario De Registro

DATOS DO PROFESOR OU PROFESORADATOS DO CENTRO EDUCATIVODATOS DO GRUPO DE AULA


OXFAM INTERMÓN poderá procesar os seus datos persoais, ata por medios electrónicos, para enviarlle información sobre as nosas actividades e propoñer novas accións de participación. A Política de privacidade indica como pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade e oposición.