Facebook Twitter Google+
Oxfam Intermón
CANDO OS DEREITOS SE FRUSTRAN

CANDO OS DEREITOS SE FRUSTRAN
Desigualdade e dereitos sociais

Formulario De Registro

DATOS DO PROFESOR OU PROFESORADATOS DO CENTRO EDUCATIVODATOS DO GRUPO DE AULA


OXFAM INTERMÓN poderá procesar os seus datos persoais, ata por medios electrónicos, para enviarlle información sobre as nosas actividades e propoñer novas accións de participación. A Política de privacidade indica como pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade e oposición.